بانک ایده

جسور باشید

image01

همکاری و اجرای پروژه

تلاش کنید

image01

طرح ها و محصولات

کار را تیمی انجام دهید

image01

دوره ها و کارگاه ها

همیشه در حال یادگیری باشید

image01

ارتباط با مشاورین

از کارشناسان کمک بگیرید

image01

بانک ایده (شتابدهنده)

پیش فرض قوانین کلی بانک ایده به صورت زیر می باشد. لیکن، ممکن است هنگام عقد قرارداد، توافق های دیگری حاصل و ثبت گردد:

1- گروه ظرف مدت یک ماه از زمان ارسال طرح اولیه ایده، امکان بررسی آن در گروه را به اطلاع ارائه دهنده ایده می رساند.

2- در صورت پذیرش ایده، ارائه دهنده با انعقاد قرار داد همکاری و تخصیص سهم از عواید احتمالی اجرای ایده از خدمات آموزشی و مشاوره ای گروه فر گستر سلامت بهره مند خواهد شد. در قرارداد همکاری گروه فرگستر سلامت به عنوان مالک حداقل 30 % از کلیه عواید حاصل از ایده شناخته خواهد شد.

3- گروه ظرف مدت 3 ماه از زمان ارسال طرح اولیه ایده، آموزشهای لازم را برای بررسی امکان تجاری سازی ایده در اختیار ارائه کننده آن قرار می دهد. در طی این مدت ارائه دهنده میتواند از مشاوره متخصصان گروه فر گستر سلامت در حوزه های مختلف بهره مند گردد.

4- گروه ظرف مدت 3 ماهاز زمان امکان سنجی تجاری سازی ایده آموزشهای لازم جهت ارزش گزاری تجاری ایده و تهیه طرح کسب و کار را در اختیار ارائه دهنده آن قرار می دهد. در طی این مدت ارائه دهنده میتواند از مشاوره متخصصان گروه فر گستر سلامت در حوزه های مختلف بهره مند گردد.

5- در صورت تمایل طرفین قرار داد (آورنده ایده و گروه)، می توانند نسبت به خرید کامل یا فروش طرح کسب و کار اقدام خواهد نمایند. بدیهی است سود حاصله بر مبنای سهم هر یک از طرفین محاسبه و تقسیم خواهد شد.

6- در صورت تمایل طرفین قرار داد (آورنده ایده و گروه)، می توانند نسبت به غقد قرارداد و اجرای طرح کسب و کار اقدام نمایند.در این قراردادحداقل 20 درصد کل سود خالص تجاری سازی محصول به تهیه کنندگان طرح کسب وکار (آورنده ایده و گروه فرگستر سلامت) تعلق خواهد داشت.

7- در صورت جذب سرمایه گذار خارجی و یا سرمایه گذاری گروه در اجرای پروژه یا تولید محصول، عایدی سرمایه گذار از سود حاصل از پروژه به صورت جداگانه در عقد قرارداد توافق خواهد شد. بدیهی است تقسیم عایدی عوامل اجرایی (بازاریاب، گروه فرگستر سلامت و مجری (مجریان))پس از کسر سهم سرمایه گذار محاسبه خواهد شد.

8- تقسیم 80 از باقیمانده عایدی از سود تجاری سازی و انجام طرح کسب و کار ایجاد شده پس از کسر سهم سرمایه گذار به شرح زیر خواهد بود:

* عایدی بازاریاب (بازاریابان) پروژه: در صورت تجاری شدن 10 درصد از سود خالص فروش

* عایدی گروه فر گستر سلامت: در صورت تجاری شدن 20 درصد از سود خالص فروش

* عایدی مجری (مجریان) پروژه: در صورت تجاری شدن 70 درصد از سود خالص فروش.

* عایدی مرکز رشد دانشگاه 10 درصد از عایدی گروه فرگستر سلامت

دریافت ایده

فقط فایل PDF آپلود شود

پیگیری ایده

با وارد کردن شماره پیگیری نتیجه بررسی ایده خود را از مدیر دریافت کنید.

چگونه ایده پردازی کنیم؟

زیاد مطالعه کنیم

به توانایی های خود ایمان داشته باشیم

ذهن خود را آزاد کنیم

مسئله را با کمک کارشناسان تحلیل کنیم

از شکست نهراسیم

انتقاد پذیر باشیم